technológia životného prostredia

    

  

 

DOMOV                

PROJEKTY          

PRODUKTY           

REKONŠTRUKCIE

KONTAKT            

 

 

 

 

 

Naše výhody:

       1. kvalita

       2. profesionalita

       3. cena

       4. spoľahlivosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domová čistiareň odpadových  vôd môže byť vybudovaná v  betónovej nádrži. 

                                                                                

EKO4B

 

Výhody: nie je potrebné dodatočné obetónovanie, možnosť montáže aj pod hladinou spodnej vody.

Nevýhody: väčšia hmotnosť, nutnosť montáže žeriavom, väčšie dopravné náklady 

 

Domová čistiareň odpadových  vôd v plastovej PP nádrži. 

                                                                                

EKO4P

Výhody: nižšia hmotnosť, ľahšia manipulácia s nádržou, kompletne zmontovaná u výrobcu. 

Nevýhody: Pri montáži pod hladinou spodnej vody nutnosť dodatočného obetónovania, pri nižšej teplote, krehkosť. 


Ako funguje technológia AQUABEST?
Princíp  fungovania  domovej ČOV je  podobný systému veľkých ČOV. Mechanický stupeň zbaví vodu hrubých nečistôt česlami a sedimentáciou, nasleduje biologicky stupeň, ktorý s pomocou  mikroorganizmov a  s   pôsobením  prevzduš.ňovacieho  zariadenia  zbaví vodu biologicky rozložiteľného znečistenia. Dôležitý je stály  prísun tohto  znečistenia, a preto je  vhodné  pre  trvale obývane objekty.  Za  biologickým stup. nasleduje dosadzovací stupeň, ktorého úlohou  je oddeliť aktivovaný kal od vody a tento vrátiť späť do procesu čistenia a čistú vodu odviesť do odtoku.

ČOV AQUABEST je ako jedna z mála na Slovensku navyše vybavená ďalším dočisťovacím stupňom, čím vysoko účinne rieši výkyvy  prítoku do ČOV.

 

 TECHNICKÉ PARAMETRE

      

Kapacita

EO

4

8

12

20

30

50

70

100

Prietok

m3.d-1

0,6

1,2

1,8

3,0

4,5

7,5

10,5

15,0

Znečistenie

kg.d-1 BSK5

0,24

0,48

0,96

1,20

1,80

3,00

4,20

6,00

Príkon

W

60

80

120

200

300

550

550

750

Spotreba

kWh

0,72

1,44

1,80

2,40

3,60

6,60

6,60

9,00

Rozmery

m

1,2x1,5

1,2x1,5

1,5x2,4

2,0x3,0  

2,5x3,2

5,0x3,2

5,0x3,2

6,0x3,0

 

GARANCIE

Záručná doba na dodávku ČOV je 24 mesiacov na technologickú časť a 10 rokov na stavebnú časť a betónovej nádrže. Záručné opravy ČOV  vykonávame do 24 hod. Pozáručne opravy ČOV do 3 dní s možnosťou zmluvného servisu.   

 CENA ČOV

V cene ČOV je zahrnutá dodávka nádrži na miesto stavby, osadenie nádrži, technologické vybavenie, dúchadlový agregát, elektrorozvádzač, montáž ČOV, uvedenie ČOV do prevádzky, prevádzkový poriadok, el. prípojka k dúchadlu do 20 m.

V cene ČOV nie sú zahrnuté zemné práce, prítokové a odtokové potrubie, prípojka NN.

 KVALITATíVNE ÚDAJE NA ODTOKU

      

Parameter

Jednotka

EKO

Nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z.z.

do 50 EO

51 – 2000 EO

BSK5

rolex milgauss replica cheap rolex replica watches swiss rolex replica

mg/l

20 - 30

p   40

m  70

p   30

m  60

NL

mg/l

25 - 30

 

p   30

m  60

CHSK

mg/l

40 - 60

 

p 135

m 170

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

© 2005 - 2006 - Aquabest, webdesign Aquabest